Nie jesteśmy jedynie pośrednikami, ale wspieramy Państwa na każdym etapie drogi ku wymarzonej nieruchomości


 

Pracownicy spółki Zamieszkaj w pałacu posiadają wieloletnie doświadczenie jako pośrednicy w obrocie nieruchomościami, zajmują się pozyskiwaniem nabywców dla nieruchomości oraz poszerzaniem oferty firmy, która kierowana jest do osób z terenu Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Federalnej Niemiec, Austrii, Szwajcarii oraz osób z innych krajów chcących nabyć oferowane nieruchomości. W naszym zespole działają osoby zdobywające od 1998 r. doświadczenie w zakresie renowacji, przekształcania i prowadzenia pałaców i zamków. Jednakże pałace i zamki nie są "zwyczajnymi" nieruchomościami a działania z nimi związane wymagają dużo większej wiedzy i zaangażowania. Z tego powodu oferujemy Państwu następujące usługi:

 

 • Strategie i koncepcje użytkowania
 • Doradztwo w zakresie renowacji
 • Doradztwo odnośnie wykorzystania zewnętrznych źródeł finansowania
 • Tworzenie i rozwijanie konkretnych produktów
 • Nawiązywanie współpracy międzynarodowej
 • Rozwój projektów międzynarodowych 

 

 

 

 • Szkice projektów
 • Koordynacja działań
 • Kierownictwo projektów
 • Doradztwo w zakresie pozyskiwania środków finansowania i przygotowywanie wniosków
 • Organizacja i prowadzenie warsztatów
 • Moderacja i prezentacje

Analizy

 • Analiza miejsca
 • Analiza podaży
 • Analiza popytu
 • Analiza SWOT
 • Analiza grup docelowych
 • Badania historyczne

 

 

Strategie i koncepcje

 • Koncepcje turystyczne dla ogrodów, parków, pałaców i zamków
 • Studia możliwości realizacji zamierzonych planów
 • Koncepcje marketingowe
 • Koncepcje sprzedażowe
 • Koncepcje wystaw

Rozwój produktów

 • Rozwój oferty turystycznej
 • Kreatywny rozwój produktów
 • Pozycjonowanie
 • Ścieżki turystyczne
 • Kontrola wyników

Kontakty międzynarodowe

 • Rozwój projektów międzynarodowych
 • Koordynacja
 • Wnioskowanie środków finansowania
 • Poszukiwanie partnerów dla projektów międzynarodowych

 

Działalność naukowa

 • Marketing zabytkowych nieruchomości
 • Zachowania zwiedzających zamki i pałace - badanie rynku
 • Historia zamków i pałaców na wschód od Łaby
 • Potencjał turystyczny zamków i pałaców
 • Wpływ zamków i pałaców na przyszłość obszarów wiejskich
 • Rozwój produktów turystycznych w związku z zabytkowymi nieruchomościami na obszarach wiejskich

 

+48 786 100 737

info@zamieszkaj-w-palacu.pl

  

"Nadszedł czas, aby obudzić zamki i pałace z ich snu"

 

Mapa wszystkich obiektów